پاسخ به پرسش هاى متداول

چگونه ثبت سفارش کنیم؟
آيا بدون حساب كاربرى و ثبت نام در سايت ميتوانم سفارش خود را ثبت كنم؟
آيا مى توانم پس از ثبت سفارش ،آن را لغو يا تغيير دهم؟