برند


رنگ


متریال


دسته‌بندی

دستگیره

افزودن به علاقه مندی ها
دستگیره رزت لومباردی R35L دستگیره رزت لومباردی R35L
800,000 10%
720,000 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دستگیره رزت لومباردی R36L دستگیره رزت لومباردی R36L
838,000 10%
754,200 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دستگیره رزت لومباردی 20SS2 دستگیره رزت لومباردی 20SS2
1,188,000 10%
1,069,200 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دستگیره رزت لومباردی 19SS2 دستگیره رزت لومباردی 19SS2
1,238,000 10%
1,114,200 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دستگیره رزت لومباردی 14SS2 دستگیره رزت لومباردی 14SS2
1,031,000 10%
927,900 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دستگیره رزت سارو LHT01-G3 دستگیره رزت سارو LHT01-G3
738,000 10%
664,200 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دستگیره رزت سارو LHT01-G4 دستگیره رزت سارو LHT01-G4
875,000 10%
787,500 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دستگیره هتلی لومباردی KS1 دستگیره هتلی لومباردی KS1
1,188,000 10%
1,069,200 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دستگیره سالمند سارو PHT-01 دستگیره سالمند سارو PHT-01
663,000 10%
596,700 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دستگیره ورودی بازشو لومباردی Roma دستگیره ورودی بازشو لومباردی Roma
افزودن به علاقه مندی ها
دستگیره ورودی ایستاده لومباردی Marissa دستگیره ورودی ایستاده لومباردی Marissa
افزودن به علاقه مندی ها
دستگیره خروج اضطراری فشاری سارو Exi-Touch دستگیره خروج اضطراری فشاری سارو Exi-Touch
افزودن به علاقه مندی ها
دستگیره خروج اضطراری فشاری سارو Exi-Touch-P2 دستگیره خروج اضطراری فشاری سارو Exi-Touch-P2
افزودن به علاقه مندی ها
دستگیره بیرونی خروج اضطراری سارو Exout1 دستگیره بیرونی خروج اضطراری سارو Exout1
افزودن به علاقه مندی ها
 مقابلی پنیک سارو Strike  مقابلی پنیک سارو Strike
350,000 10%
315,000 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دستگیره آنتی پنیک سارو Exi-EcoTouch3 دستگیره آنتی پنیک سارو Exi-EcoTouch3
3,375,000 10%
3,037,500 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دستگیره بیرونی خروج اضطراری سارو Exout3 دستگیره بیرونی خروج اضطراری سارو Exout3
افزودن به علاقه مندی ها
دستگیره بیرونی خروج اضطراری سارو Exout2 دستگیره بیرونی خروج اضطراری سارو Exout2